Therapeuticum Symphytum

Antroposofisch Gezondheidscentrum Vlaardingen

Algemene Informatie

Antroposofische Fysiotherapie

Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gedaan. In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw- / zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisselingsstelsel. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn.  Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden.De antroposofische fysiotherapeut maakt gebruik van ritmische massage en bewegingstherapie. Bij de ritmische massage wordt door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen getracht een nieuw evenwicht te bewerkstelligen in de spanningstoestand van de spieren of in de warmtehuishouding van het organisme.Via de massage wordt op deze ritmes ingespeeld en zo het zelfherstellend vermogen van iemand aangesproken. Na iedere massagebehandeling wordt nagerust met een pakking van warme bijenwas of moor. Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd, uitgaande van de verschillende bewegings-karakteristieken van hoofd, romp en ledematen, de gezonde beweging weer te herstellen. 

 

Euritmietherapie