Therapeuticum Symphytum

Antroposofisch Gezondheidscentrum Vlaardingen

Algemene Informatie

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, leefde van 1861-1925.
Zijn werk wordt gekenmerkt door een ongeëvenaarde omvang en verscheidenheid. Het verbindende element in al zijn boeken en voordrachten is de integratie van spirituele kennis met de dagelijkse praktijk. Vanaf zijn eerste filosofische werken tot aan zijn laatste voordrachten voor o.a. artsen, leraren en kunstenaars laat Steiner zien hoe vrijwel iedere menselijke activiteit, van denken tot doen, inspiratie kan ontlenen aan een moderne ‘wetenschap van de geest’.

Steiners werk heeft geleid tot een antroposofische beweging met tal van praktische werkgebieden. Het meest bekend zijn de Vrije-Schoolpedagogie, de antroposofische geneeskunde en de biologisch-dynamische landbouw. Maar ook daarbuiten voelen mensen van allerlei beroepsrichtingen zich geïnspireerd door Steiners ideeën. Architecten en kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars en mensen die in het bedrijfsleven actief zijn, laten hun werk door de antroposofie bevruchten. De bron waar deze inspirerende werking van uitgaat is te vinden in Steiners boeken en voordrachten.

 

Ita Wegman

Maria Ita Wegman was een Nederlandse arts, antroposoof en theosoof. Zij werd bekend als de medeoprichtster van de antroposofische geneeskunde in samenwerking met Rudolf Steiner. In 1921 richtte zij de eerste antroposofische medische kliniek op in Arlesheim, nu bekend als de Ita Wegman-Kliniek. Zij ontwikkelde een speciale vorm van massagetherapie genaamd ritmische massage.

Ita Wegman werd geboren in het toenmalige Nederlands-Indië. Rond de eeuwwisseling keerde zij terug naar Europa en studeerde therapeutische gymnastiek en massage. In 1902 ontmoette zij Rudolf Steiner voor de eerste maal. Vijf jaar later begon zij met haar studie medicijnen aan de Universiteit van Zürich, waar dat toen voor vrouwen al mogelijk was. Zij haalde haar diploma in 1911, gespecialiseerd als vrouwenarts, en trad toe tot een bestaande praktijk. In 1917, na opening van haar eigen praktijk, ontwikkelde zij een remedie tegen kanker gebaseerd op een extract van maretak, op aangeven van Steiner. Deze remedie, die zij Iscar noemde, en die zich later ontwikkelde tot Iscador, is in een aantal landen een geaccepteerde alternatieve geneeswijze van kanker geworden.

 

Video:

Klik op de titel voor het filmpje

The challenge of Rudolf Steiner