Therapeuticum Symphytum

Antroposofisch Gezondheidscentrum Vlaardingen

Home

800px-Symphytum_officinale_02Therapeuticum Symphytum

is een samenwerkingsverband tussen een aantal zorgverleners werkend vanuit een antroposofische achtergrond. De antroposofische gezondheidszorg is een samenhangend geheel van aanvullende therapiemogelijkheden.

 

Antroposofische Benadering:

De antroposofische geneeskunde biedt een andere kijk op ziekte en gezondheid, waarbij de nadruk ligt op de samenhang tussen lichaam en geest en het ondersteunen van de eigen geneeskracht. Ziekte wordt benaderd vanuit de salutogenese (het ontstaan van gezondheid) terwijl de reguliere geneeskunde uitgaat van de pathogenese (het ontstaan van ziekte). Ook wordt gekeken naar de levensloop van de patient en hoe een ziekte/crisis daarin een ontwikkelingsmogelijkheid kan zijn. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen waarmee zij zelf hun genezing kunnen bevorderen.

Vergoeding door zorgverzekeraar:

De therapievormen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden deels of volledig. Informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              Maretak